ATEX räjähdysvaaralliset tilat -verkkokoulutus

Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta ja ohjausta työntekijöille, jotka työskentelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa (VNA 576/2003 liite 2). LIS Group Oy:n ATEX räjähdysvaarallisten tilojen verkkokoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilöstön teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta. Koulutus soveltuu hyvin ATEX-asioiden parissa täysin uusille henkilöille tai jo asiasta enemmän tietäville.

Koulutuksen kuvaus:

ATEX räjähdysvaaralliset tilat -koulutuksessa käsitellään selkokielisesti ATEX-tilojen aiheuttamat vaarat ja räjähdyksen eri syttymislähteitä. Koulutuksessa käydään läpi tila-ja laiteluokitus sekä ATEX-tiloissa toimimisen turvallisuusnäkökohdat. Koulutus sisältää havainnollistavia esimerkkejä ja harjoituksia, jotka auttavat oppijaa ymmärtämään vaikeahkon aiheen paremmin.

Sisältö ja kesto:

 • Johdanto
  • Mitä on palaminen ja räjähtäminen
  • Esimerkkitapauksia ATEX-räjähdyksistä
 • ATEX-tilat
  • ATEX-tilan määritelmä
  • Räjähdysvaaran muodostuminen
  • Räjähdysrajat
  • Esimerkkejä räjähdysvaarasta eri toimialoilta
  • Tilaluokitus
  • Räjähdyssuojausasiakirja
 • Räjähdyksen syttymislähteet
 • Turvallinen toiminta ATEX-tiloissa
  • Syttymislähteisiin vaikuttaminen
  • Laiteluokitus

Koulutuksen kesto on noin 2 tuntia

Todistus ja hinnoittelu:

Hyväksytystä suorituksesta myönnetään osallistujalle todistus.

Koulutuksen hinta on 115 €.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen