Energiatehokkuuskoulutus verkkokoulutuksena

Energian käytön tehostaminen tuo yritykselle merkittävää etua taloudellisesti ja sidosryhmien silmissä. Energiatehokkuusstandardi ISO50001 edellyttää henkilöstön perehdyttämistä energiatehokkuuden kehittämiseen. LIS Group Oy:n energiatehokkuuskoulutus verkossa on helppo tapa lisätä henkilöstön tietämystä energiatehokkuudesta ja sen kehittämisestä. Samalla täytetään sertifikaatin vaateet perehdyttämisestä.

Energiatehokkuuskoulutus sopii erinomaisesti kaikille, sillä asiat koulutuksessa käsitellään maanläheisellä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Koulutuksen kuvaus:

Energiatehokkuuskoulutuksessa käydään läpi energiatehokkuusnäkökohtia teollisuudessa, toimistoissa ja työkoneiden sekä ajoneuvojen parissa. Koulutuksessa käsitellään ja opitaan tunnistamaan keskeiset lämpöä-, sähköä- ja vettä kuluttavat kohteet ja miten niiden energiatehokkutta voitaisiin parantaa. Koulutuksessa painotetaan niihin asioihin, mihin jokainen voi vaikuttaa. Pienillä teoilla saa jo paljon aikaan.

Sisältö ja kesto:

 • Lainsäädäntö ja energiatehokkuusjärjestelmät
 • Energiatehokkuus teollisuudessa
  • Lämpöenergian kulutus
  • Lämpöhäviöt ja vuotoilma
  • Hukkalämpökohteet
  • Hukkalämmön talteenotto
  • Sähköenergian kulutus
  • Veden kulutus
 • Energiatehokkuus toimistoissa
  • Lämpöenergian kulutus
  • Sähköenergian kulutus
  • Veden kulutus
 • Energiatehokas työkoneiden ja ajoneuvojen käyttö

Koulutuksen kesto on noin 2 tuntia

Todistus ja hinnoittelu:

Hyväksytystä suorituksesta myönnetään todistukseksi kortti, joka on voimassa 5 v.

Koulutuksen hinta on 75 €.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen