Henkilönostinkoulutus verkkokoulutuksena

Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen (VNA 1101/2010). LIS Group Oy:n henkilönostinkoulutus verkossa on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilönostimia käyttävien henkilöiden turvallisuuden teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Koulutuksen kuvaus:

Henkilönostinkoulutuksessa perehdytetään henkilönostimen, sen laitteiston ja siinä työskentelyn oikeisiin toimintamalleihin. Koulutuksessa käydään läpi henkilönostoja sisältävien töiden turvallisuusnäkökohtia, kuten työympäristön huomioiminen ja nostimella ajaminen. Koulutus perehdyttää kuljettajat erilaisiin henkilönostintyyppeihin sekä niiden keskeisiin ominaisuuksiin. Esimerkkitapaukset ja havainnollistava kuvitus pitävät koulutuksen mielenkiintoisena ja ohjaavat suorittajan ajattelemaan turvallista tekemistä ja vertaamaan tilanteita omiin kokemuksiinsa.

Sisältö ja kesto:

 • Lainsäädäntö ja vastuut
 • Henkilönostintyypit ja niiden keskeiset ominaisuudet
  • Henkilönostintyypit
  • Trukin, kurottajan ja torninosturin käyttö henkilönostimena
  • Ohjaimet ja painikkeet
  • Oikean nostintyypin valinta
 • Työturvallisuus henkilönostimen käytössä
  • Nostimen käyttöönotto
  • Nostimessa työskentely
  • Nostimella ajaminen
  • Työympäristön huomioiminen
  • Henkilökohtaiset suojaimet
 • Henkilönostinten päivittäis- ja määräaikaistarkastukset

Koulutuksen kesto on noin 3 tuntia

Todistus ja hinnoittelu:

Hyväksytystä suorituksesta myönnetään todistukseksi kortti, joka on voimassa 5 v.

Koulutuksen hinta on 70 €.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen