Säiliötyökoulutus verkkokoulutuksena

Säiliö- ja suljetun tilan työt ovat luvanvaraisia töitä, joita tekevät henkilöt täytyy perehdyttää. LIS Group Oy:n säiliötyökoulutus verkossa on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen suljetun tilan töiden turvallisuuden teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Säiliötyökoulutus verkossa soveltuu hyvin suljetun tilan töitä jo tehneille tai aivan uusille työntekijöille.

Koulutuksen kuvaus:

Säiliötyökoulutuksessa käsitellään säiliö- ja suljetun tilan työn keskeiset vaaratekijät ja miten säiliötyö tehdään turvallisesti. Säiliötöissä tarvittavat varusteet ja suojaimet sekä pelastaminen suljetusta tilasta kuuluvat myös koulutuksen aihealueisiin. Havainnollistava kuvitus ja ajatuksia herättävät tosielämän esimerkkitapaukset auttavat osallistujaa ymmärtämään oikeaoppisen säiliötyön merkityksen omalle turvallisuudelle.

Sisältö ja kesto:

 • Suljetun tilan työ
  • Määritelmä
  • Esimerkkejä suljetuista tiloista
  • Suljetuissa tiloissa tehtävät työt
 • Suljetun tilan työn vaaratekijät
 • Esimerkkitapauksia Suomesta
 • Turvalliset toimintatavat suljetuissa tiloissa
  • Säiliötyölupa ja riskien arviointi
  • Turvalliset toimintatavat
  • Välineet ja varusteet
  • Sokeointi ja erottaminen
 • Suljetusta tilasta pelastaminen

Koulutuksen kesto on noin 2 tuntia

Todistus ja hinnoittelu:

Hyväksytystä suorituksesta myönnetään todistukseksi kortti, joka on voimassa 5 v.

Koulutuksen hinta on 115 €.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen