Tietoturvallisuuden itsepuolustuskurssi -verkkokoulutus

Tietoturvallisuusuhat ovat nykypäivänä merkittävässä roolissa niin yrityksissä kuin yksityiselämässäkin. Valitettava tosiasia on, että tietoturvallisuuden suurin uhka on käyttäjä itse. LIS Groupin Tietoturvallisuuden Itsepuolustuskurssilla opitaan suojautumaan keskeisiä tietoturvallisuusuhkia vastaan, keskiössä on käyttäjän itsensä tekemät valinnat. Koulutuksessa asiat käydään läpi käytännönläheisesti ja selkokielisin termein. Siten koulutus sopii erinomaisesti myös tietotekniikan maallikoille.

Koulutuksen kuvaus:

Tietoturvallisuuden itsepuolustuskurssilla perehdytään tietoturvan peruskäsitteisiin ja -näkökohtiin. Koulutuksessa käsitellään tietoturvallisuutta niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin. Roskapostit, huijaukset, haittaohjelmat, muistitikut, tietojenkalastelu ja moni muu keskeinen tietoturvallisuuden aihealue käydään tässä koulutuksessa lävitse ymmärrettävässä ja havainnollistavassa muodossa.

Sisältö ja kesto:

 • Mitä on tietoturva?
  • Tietoturvan kolme periaatetta
  • Tietoturvan suurimmat uhat
  • Tilastoja ja esimerkkitapauksia
 • Palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistot
 • Tietoturvallisuus työpaikalla
  • Tietoturvallisuuden uhat työpaikalla
  • Tietoturvallisuuden kehittäminen
  • Tietoturvallisuus etätöissä
 • Tietoturvallisuus vapaa-ajalla
  • Tietoturvallisuuden uhat vapaa-ajalla
  • Tietoturvallisuuden kehittäminen
 • Hyvän salasanan luominen

Koulutuksen kesto on noin 1 tunti

Todistus ja hinnoittelu:

Hyväksytystä suorituksesta myönnetään osallistujalle todistus.

Koulutuksen hinta on 90 €.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen